Server List
ตัวเล่นหลัก
ตัวเล่นสำรอง
ซับไทย
london168

Mom Wow (2022) ซับไทย Ep.1-40 (จบ)

Mom Wow

ดูซีรี่ย์จีน เรื่อง Mom Wow (2022) ซับไทย เล่าถึงการเป็นแม่ไม่ใช่เรื่องง่าย การเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนั้นยากยิ่งกว่า Zhou Nannan เชื่อมั่นว่าเธอสามารถสร้างชีวิตที่มีความสุขให้กับ Xiaoyang ลูกชายของเธอได้ แต่ ณ จุดสำคัญของ การเลื่อนชั่นของลูกเธอนั้น จากชั้นอนุบาล ขึ้นมาประถม ในขณะที่แม่บ้านเต็มเวลาเหล่านั้นที่เน้นที่สามีและลูกๆ เพียงอย่างเดียวจะรู้สึกว่าถูกมองข้ามไป...

แนะนำ